„BENCHMARKING INOVATIV ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNOLOGIC ŞI TURISM PENTRU O COOPERARE EUROPEANĂ DURABILĂ”, nr. de referință 2016-1-RO01-KA102-023522, derulat pe perioada 18 septembrie 2016 – 17 septembrie 2018.

Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” anunță începerea perioadei de desfășurare a activităților proiectului „BENCHMARKING INOVATIV ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNOLOGIC ŞI TURISM PENTRU O COOPERARE EUROPEANĂ DURABILĂ”, nr. de referință 2016-1-RO01-KA102-023522.

Proiectul se  derulează în perioada 18 septembrie 2016  – 17 septembrie 2018  și este finanțat din fonduri acordate de către Uniunea Europeană prin programul „Erasmus +”, Acțiunea Cheie 1,  mobilităţi VET pentru profesori şi elevi.

Scopul proiectului rezultă dintr-o reală nevoie de formare profesională a elevilor de liceu, de la calificările “lucrător hotelier “ şi „tehnician în turism”, asigurând  o formare initială   calitativă, conformă cu aşteptările angajatorilor români şi străini din domeniul turismului. Deasemenea acest proiect satisface şi nevoia de a aplica politica de formare continuă a profesorilor de specialitate  pentru a putea asigura formarea profesională a elevilor din liceu  şi şcoala postliceală conform cu standardele profesionale naţionale şi europene

Elevii şi  profesorii beneficiari ai acestui proiect Erasmus+ se vor implica în rezolvarea următoarelor probleme ale şcolii: scăderea interesului elevilor pentru a participa activ la procesul de formare şi educare; neasigurarea unor stagii de  practica cu tutori calificaţi la  nivel european;.riscul de a nu forma clase la şcoala postliceală.

Scopul acestui proiect a fost detaliat prin stabilirea următoarelor obiective :

1.Obiective generale:

– OG1-cooperarea internaţională pentru inovare şi schimb de bune practici pentru învăţământul tehnologic ;

– OG2. dezvoltarea  cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale a elevilor-;

  1. Obiective specifice :
  2. OS1 identificarea şi aplicarea de cei 10 profesori beneficiari a cel puţin 5 metode inovative legate de managementul educaţional aplicate la nivelul şcolii şi al clasei, după finalizarea mobilităţii:,

OS2 identificarea şi utilizarea de  profesori beneficiari a cel puţin 4 noi metode de invăţare digitală aplicate la clasă şi pentru stagiile de pregătire profesională , dupa finalizarea mobilităţii ;

OS3 crearea a cel puţin 20 materiale didactice pentru invăţământul economic, folosind tehnologii informaţionale şi de comunicaţii noi, in timpul mobilităţii;

OS4 familiarizarea cu minim 5 noi instrumente de identificare, monitorizare , tutoriat şi evaluare pentru stagiile de practică din întreprinderi, pe parcursul mobilităţii ;

OS5 formarea pe perioada proiectului a unei reţele parteneriale cu scop educaţional, alcătuită din minim 10  parteneri transnaţionali;

OS6 elaborarea la finalizarea mobilităţii, a unui ghid metodologic pentru creşterea calităţii învăţământului tehnologic.

  1. OS7 formarea pe perioda plasamentului a 4 competenţe specifice, din curriculum la decizia şcolii pentru stagii de pregătire profesională, clasa10, Acordarea de asistenţă turiştilor, pentru cei elevii de la calificarea lucrător hotelier: – realizarea atribuţiilor pentru Recepţie, Etaj, Alimentaţie, Servire şi Animaţie evenimente, comunicarea cu clienţii, promovarea ofertei, adaptarea ofertei la nevoile turiştilor, utilizarea softului de rezervare şi vânzare servicii  hoteliere in timpul stagiul practic din hoteluri de 3.4 stele;
  2. OS8 formarea pe perioada plasamentului a 4 competenţe specifice stabilite prin curicula pentru cls.11, stagii de pregătire profesională, Operaţiuni tehnice ale agenţiei de turism, pentru cei 14 elevii de la calificarea tehnician in turism: studierea  cererii şi concurenţei de pe piaţă, coordonarea  vânzării biletelor pentru transportul turistic, coordonarea vânzărilor de servicii turistice, colaborarea optimă cu prestatorii de servicii turistice;

d.OS9 formarea pe perioada mobilităţii a 2 competenţe transversale pentru cei 28 de elevi beneficiari şi 10 profesori beneficiari pentru utilizarea de  softuri specifice şi comunicarea profesională in limbile engleză / italiană;

O10 dezvoltarea competenţelor de lucru in echipă pentru toţi participanţii şi pe toată durata proiectului;

  1. OS11 Elaborarea şi aplicarea a minim 5 strategii de diseminare a rezultatelor şi a bunelor practici in timpul şi după întoarcerea din mobilitate;

OS12 elaborarea a minim 10 măsuri pentru asigurarea durabilităţii şi evaluării proiectulu in timpul şi după întoarcerea din mobilitate;

  1. OS13 schimbul a minim 10 exemple de bune practici pentru dezvoltarea învăţământului tehnologic la nivel european, pe toată durata proiectului;

ÓS14 asigurarea sustenabilităţii proiectului prin dezvoltarea reţelei educaţionale şi prin derularea de noi proiecte. KA1.

Partenerii proiectului sunt:

  1. Euneos Corporation – Finlanda; 2. Training Vision Ltd – Marea Britanie; 3. Lycée Frédéric Chopin – Franţa;
  2. Sistema Turismo S.R.L. – Italia

Coordonatori proiect: Prof. Daniela Carmen Paraschiv, Prof.dr. Gabriela Dîrloman